Vyloučení odpovědnosti


Obsahy našich stránek byly vytvořeny s největší pečlivostí. Za správnost, úplnost ani aktualitu obsahů však nemůžeme převzít záruku. Jako poskytovatel služeb odpovídáme podle § 6 odst. l MDStV (Státní smlouva o mediálních službách) a § 8 odst. l TDG (Zákon o využívání dálkových služeb) za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných zákonů. Poskytovatelé služeb nejsou povinni sledovat od vás předávané nebo vámi uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které ukazují na nezákonnou činnost. Povinnost odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů zůstává nedotčena. Takový relevantní závazek je však možný pouze ode dne znalosti konkrétního protiprávního jednání. Při zjištění odpovídajících porušení zákona, tyto obsahy neprodleně odstraníme.

 

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tyto cizí obsahy. Za obsah odkazovaných stran je odpovědný vždy příslušný nabízející nebo provozovatel těchto stránek. Odkazované stránky byly kontrolovány v okamžiku propojení s ohledem na možná porušení zákona. Nelegální obsahy nebyly v době využití odkazu zjištěny. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o porušení zákona únosná. Zjistíme-li porušení zákona, takové odkazy neprodleně odstraníme.

 

Autorská práva

Provozovatelé stránek se snaží respektovat autorská práva jiných osob nebo používat samostatně vytvořená díla a díla nevyžadující licenci. Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Příspěvky třetích osob jsou jako takové označeny. Rozmnožování, zpracování, šíření a každý způsob zužitkování mimo meze autorského práva musí být písemně odsouhlasen příslušným autorem, resp. zpracovatelem. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

 

Ochrana dat

Jsou-li na našich stránkách získávány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), probíhá to pokud možno dobrovolně. Využívání nabídek a služeb probíhá, pokud je to možné, bez udání osobních údajů. Tímto zakazujeme používání kontaktních údajů zveřejněných  v rámci povinné tiráže třetími stranami pro zasílání reklamních a informačních materiálů, které nejsou výslovně požadovány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádaných reklamních informací, jako jsou spamové maily.

Stav 2019. Všechny údaje bez záruky.


OBJEDNÁVANÉ OBRÁZKY:

Adobe Stock

 
 • #26208197 © gilles lougassi
 
 
 • #26687515 © laurine45
 
 
 • #84492623 © BillionPhotos.com
 
 
 • #90293113 © Lena Wurm
 
 
 • #179549812 © Metthapaul
 
 
 • #217381776 © Brent Hofacker
 
 
 • #98745230 © sumikophoto
 
 
 • #206891243 © lukesw
 
 
 • #68090841 © am
 
 
 • #220815146 © pressmaster
 
 
 • #220814395 © pressmaster
 
 
 • #19005485 © Robert Kneschke
 
 
 • #54899134 © Wladimir Wetzel
 
 
 • #189127283 © OAT.SAMARTKUL
 
 
 • #97266820 © topntp
 
 
 • #178424456 © spline_x
 
 
 • #116892432 © kirahoffmann
 
 
 • #96062032 © craevschii
 
 
 • #44782854 © mates
 
 
 • #102621305 © Natika
 
 
 • #22116010 © Antrey
 
 
 • #78671112 © kulikovv
 
 
 • #217216380 © AlfRibeiro
 
 
 • #210685948 © Monster Ztudio
 
 
 • #86383329 © Countrypixel
 
 
 • #147499100 © ARTFULLY-79
 
 
 • #158276234 © winyu
 
 
 • #189926356 © Production Perig