Vize se setkává s tradicí

August Töpfer je mezinárodní obchodní společnost s tradicí od roku 1912.

Služby

Spokojenost zákazníka je náš cíl.

Více informací


Kvalita

Našim prvořadým cílem je uspokojování potřeb, požadavků a očekávání našich zákazníků. Prostřednictvím strategie neustálého zlepšování a zkvalitňování naší činnosti dosahujeme nejvyšších standardů. Přijetí a naplňování odpovídající politiky kvality považujeme za nezbytnou součást výroby a obchodu.

Jako obchodníci a výrobci potravinových a krmných surovin jsme si vědomi své zvláštní odpovědnosti. Řízení kvality stejně jako pravidelné kontroly a certifikace zajišťují, že naše produkty vždy odpovídají nejnovějším požadavkům na kvalitu