Kvalita

Jako obchodníci a výrobci potravinových a krmivových surovin jsme si vědomi své zvláštní odpovědnosti. Řízení kvality stejně jako pravidelné kontroly a certifikace zajišťují, že naše produkty vždy odpovídají nejnovějším požadavkům na kvalitu.

Koncepce HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů) v sektoru krmiv i v potravinářském sektoru slouží k nepřetržité kontrole rizik bezpečnosti výrobků. Zohledňujeme požadavky právních předpisů a směrnic ES na hygienu potravin a krmiv.

Zajištění kvality je pro nás stejně samozřejmé jako snaha o nejlepší možné splnění všech požadavků na sledovatelnost v rámci obchodního a výrobního systému.

Abychom zajistili požadavky našich zákazníků, jsme certifikováni jako obchodníci a výrobci v odvětví krmiv podle GMP (osvědčených výrobních postupů) a FSA (zajištění bezpečnosti krmiv). Tato certifikace je uvedena na seznamu QS (zajištění kvality) a je organizací Q&S (Qualität und Sicherheit GmbH / zajištění kvality) uznávána jako ekvivalent.

Naše společnost ATCO Czech Republic s.r.o. je zároveň certifikována podle nařízení EU č. 834/2007, které se zaměřuje na organickou výrobu, a může tedy nabídnout řadu bio produktů.

 

Bezpečnost a kvalitu našich krmiv zajišťujeme prostřednictvím následujících norem: