Tekutá krmiva

Produktová řada tekutých krmiv odpovídá požadavkům a trendům moderní výživy.

Tekuté krmné melasové směsi MilcMelpro

Tekuté krmné melasové směsi MilcMelpro® jsou homogenizovaná krmiva, která představují zdroj rychlerozpustných cukrů a bílkovin pro bachorovou mikroflóru vysokoužitkové dojnice nebo masného skotu. Slouží jako náhrada obilovin , řepkových výlisků nebo sóji v krmné dávce.

Krmné melasové směsi MilcMelpro®:

 • Podporují příjem sušiny v krmné dávce
 • Zvyšují stravitelnost vlákniny
 • Podporují tvorbu mikrobiálního proteinu
 • Zchutňují krmnou dávku
 • Snižují prašnost celkové krmné dávky, tedy ztrátovost
 • Snižují produkci kyseliny mléčné v bachoru – eliminace acidóz
 • Zvyšují mléčnou užitkovost
 • Zlepšují zdravotní stav

Dle konkrétních potřeb a požadavků Vašeho stáda Vám rádi zpracujeme nabídku. 

Na nic nečekejte, hned nám zavolejte


Krmná melasa

Melasa je vysoce viskózní, tmavě hnědý cukrový sirup, který je vedlejším produktem výroby cukru z cukrové třtiny a cukrové řepy. Melasa obsahuje vedle cukru organické kyseliny,  betain, vitamíny a anorganické soli. Melasa jako přírodní produkt podléhá různým faktorům ovlivňujícím její kvalitu:

 • Vegetační období výchozího produktu
 • Klimatické podmínky během vegetačního období
 • Kvalita pozemku, hnojení, boj proti škůdcům
 • Doba sklizně a zpracování
 • Výrobní poměry

Po celém světě každý rok vyrobí cca 10 milionů tun řepné melasy (Evropa, Severní Amerika) a asi 65 milionů tun melasy z cukrové třtiny (Jižní Amerika, Asie, Afrika, Austrálie).


Viskozita je vysoce závislá na teplotě a liší se od výrobku k výrobku. Vizuální vzhled zboží může být v rozsahu od hnědé po sytě černou. Zásadně platí, že jakost zboží se může každý rok měnit. 

Z dalšího zpracování melasy vznikají její deriváty. Deriváty jsou navenek podobné melase, jako např. barva, konzistence a viskozita. Rozdíl je však ve složení a tedy i použitelnosti.


Krmný propylenglykol

Krmný propylenglykol nebo také propan-1,2-diol je glukoplastická, slabě sladká viskózní kapalina bez barvy a zápachu. Propylenglykol lze získat přeměnou glycerolu, vedlejšího produktu při výrobě bionafty.

V období před porodem, rozdojování a vysoké produkce mléka má dojnice vysokou potřebu glukózy. Tuto glukózu si musí dojnice vytvořit v játrech z glukoplastických látek , mezi které patří propylenglykol.

Propylenglykol je zkrmován z následujících důvodů:

 • Minimalizace výskytu ketóz
 • Vyrovnání energetického deficitu v tranzitním období dojnice
 • Zlepšení plodnosti a zdravotního stavu dojnice
 • Omezení  vzniku  tukové degenerace jater
 • Zvýšení produkce mléka

Kvalitativní parametry:

Propylenglykol99,8%
Voda0,2%
NEL16,8 MJ

Vinázy

Slovo vinázy pochází z latinského vinacaeus a původně znamenalo vinné kvasinky. Na počátku 20. století byly vinázy v Evropě společný termín pro zahuštěnou, zakvašenou melasu z cukrové řepy. Vinázy jsou, stejně jako melasa, medu podobný, tmavě hnědý sirup, který vzniká jako vedlejší produkt z fermentačního procesu, v němž se melasa používá jako surovina.

Kvalita vináz se značně liší v závislosti na tom, zda byla jako surovina v procesu kvašení použita melasa z cukrové třtiny, řepná melasa, zahuštěná šťáva nebo jiné zdroje uhlohydrátů. Dále podle technické povahy jednotlivých výrobních procesů a množství energie, která se používá pro odpařování technologické vody z fermentačního procesu. 

Vinázy jsou vedlejší produkt kvasného průmyslu produkujícího alkohol, droždí, kyselinu citronovou aj. V průběhu kvasných procesů je téměř všechen zbytkový cukr z použitých surovin extrahován. Úměrně tomu se odpovídajícím způsobem mění podíl původních složek použitých surovin.

Parametry:

Dusík N

1,9 až 6,4 %

Hrubý protein

12 až 33 %

Popel

4 až 21 %

Sušina

45 až 72 %

Draslík

1 až 11 %

Podle kvality se vinázy používají jako krmivo, pomocný prostředek k peletování, na snižování prašnosti a  jako organické hnojivo.


Surový glycerín krmný

Surový glycerín krmný vzniká jako vedlejší produkt při esterifikaci rostlinných olejů na bionaftu. Kvalita surového glycerínu se liší podle výrobního zařízení, použitých surovin a výrobního procesu. Barva je ovlivněna volbou rostlinného oleje používaného ve výrobě. Surový glycerín na bázi řepkového oleje je obecně jasnější než surový glycerín ze sójového oleje. 

Níže uvedené složky jsou považovány za hlavní, které určují kvalitu krmného glycerínu. V poslední době se silněji rozlišuje mezi GMO (Geneticky modifikovaný organismus) a non GMO surovým glycerínem.

Kvalita surového glycerinu:

Glycerin

cca 80 až 86 %

Voda

<15 %

Metanol

<0,5 %

Hodnota   pH

4–6